VEGA

Bag Om VEGA

- velkommen til et hus fuld af musik

VEGA drives af en fond. Det betyder, at ethvert overskud investeres tilbage i musikken. De populære koncerter finansierer arbejdet med bl.a. vækstlagsnavne og alle vores andre indsatser indenfor udviklingen af livemusik.

VEGAs succes måles på, om vi lever op til vores formål:

 • at sikre rammerne for et levende musikmiljø fra vækstlag til international scene
 • at drive en internationalt orienteret koncertscene for rytmisk musik og hermed beslægtede genrer og kunstarter af høj, kunstnerisk kvalitet 
 • at drive et mindre spillested for ny rytmisk musik 
 • at arrangere tværfaglige arrangementer mellem forskellige kunstarter, teknologier, debatter, seminarer mm. i tilknytning til det rytmiske miljø
 • at virke for et levende musikmiljø

VEGA er udpeget som Regionalt Spillested i København. Hermed vil VEGA dedikere både indsats og vision i retning af en iøjnefaldende udviklingsscene i et både nationalt og internationalt perspektiv. VEGA vil ligeledes gøre sig umage for at løfte kunststøttens kvalitative ambitioner på vegne af især talent- og vækstlagsniveauerne, repræsentation, trivsel og kønsbalancen i dansk musikliv.

Bæredygtighed

VEGA ønsker at være en bæredygtig og ansvarlig udbyder af kulturelle oplevelser.

Dette arbejder vi hen imod på mange planer:

 • I alle VEGAs barer er der fokus på økologiske og lokale producenter
 • VEGA arbejder med at mindske belastningen fra emballage og fragt
 • VEGA affaldssorterer
 • VEGA benytter genanvendelige, vaskbare krus i barerne
 • VEGA arbejder med at minimere mængden af glas- og plastikaffald
 • VEGA har automatiseret alle køleskabe, så de slukker mellem koncerter
 • VEGA har udskiftet lyskilder til energibesparende LED
 • Alle VEGAs infoskærme er lavenergiskærme
 • VEGA stiller krav til råvarer, fragt og emballage fra alle leverandører

Læs mere om VEGAs miljømæssige aftryk og arbejde mod at være et mere bæredygtigt venue her

Repræsentation og diversitet i VEGA

VEGA arbejder med at skabe bedre repræsentation og inklusion på scenerne. Dette afspejler sig i vores program og i vores dialog med branche, beslutningstagere og publikum.

VEGA arbejder med et Diversitetskompas, der hjælper os til, hvad angår køn, alder, etnicitet, genrer, handicap og på andre parametre at skabe spredning og alsidighed på vores scener og blandt publikum.

Vores mentorarbejde og vores elevprogrammer giver fokus til talenter og minoriteter bag scenen.

VEGA anerkender betydningen af at skabe et rum, hvor alle føler sig velkomne og repræsenteret. Derfor kan man som handicappet få en ledsager med i VEGA. Vi er også med i solsikkesnor-ordningen.

Læs mere om repræsentation, diversitet og inklusion i VEGA her

VEGAs musikprofil, vækstlag og smalle genrer

VEGA arbejder året rundt med at forme og udvikle den danske livemusik, der strømmer fra husets tre scener. Vi vil skabe den bedst mulige oplevelsese for husets brugere: For musikerne på scenerne, for publikum og for vores samarbejdspartnere.

Med en række særarrangementer, bl.a. VEGAs Udvalgte, og med Ideal Bar som fokuseret vækstlagsscene er talentet og de nye navne i fokus året rundt. 

Rent musikalsk spreder vores program sig over en lang række genrer, hvor også nicherne og eksperimenterne altid sikres plads.

Læs mere om VEGAs musikprofil og arbejdet med vækstlaget her

Netværk og samarbejde

VEGA har i mange år dyrket tætte samarbejder på tværs i kulturlivet, både lokalt, nationalt og internationalt. 

Partnerskaber styrker kvaliteten og bidrager til inspiration for alle involverede. VEGAs koncertprogram er bygget omkring stærke samarbejder med musikbranchens professionelle bidragsydere på tværs i landet. 

Lokalt forener vi kræfter med andre kulturinstitutioner for at skabe en dynamisk og inkluderende kulturoplevelse for flere. På nationalt plan er vi i tæt samarbejde med spillesteder og kulturelle institutioner. VEGA er medlem af Dansk Live.

VEGA er desuden founding member af Liveurope, som forbinder 24 spillesteder fra 24 europæiske lande. VEGA sidder i dag i platformens styrekomité.

Læs mere om VEGAs mange samarbejder og netværk her

VEGAs koncerter i tal

VEGA præsenterer hvert år 7-800 artister ved ca. 350 koncertarrangementer. VEGA egen- eller co-producerer cirka 95% af disse arrangementer, mens de resterende ca. 5% produceres af arrangører, som lejer sig ind i huset.

Koncerterne fordeler sig i VEGAs tre sale:

Ideal Bar (kapacitet 200), Lille VEGA (kapacitet 500) og Store VEGA (kapacitet 1.550).

Koncerterne er fordelt på ca. 45% danske artister og 55% internationale artister.

Antallet af koncertgæster i VEGA er ca. 230.000 om året.

Ca. 6% af VEGAs omsætning kommer fra offentligt tilskud. De resterende 94% kommer fra vores arrangementer og drift (billetsalg, lejeindtægter, bar, garderobe mm.)

Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning

VEGA beskæftiger en fastansat personalegruppe svarende til 26 årsværk samt en gruppe timelønnede servicemedarbejdere samt teknisk/produktionspersonale på freelancevilkår. I alt ca. 220 medarbejdere.

Den fastansatte medarbejdergruppe er organiseret omkring hovedindsatserne Direktion/Administration, Indhold, Produktion, Kommunikation, Operations (bardrift, HR, ejendomsdrift), Events og Økonomi/Regnskab.

VEGAs servicepersonale og en andel af administrationspersonalet er overenskomstansatte jf. aftaler med Dansk Erhverv og 3F hhv. HK Privat.

VEGA er medlem af foreningen Danske Kulturbestyrelser, Dansk Live og Dansk Erhverv

Vil du være den første vi giver besked når vi kommer noget nyt i kalenderen?

Prøv vores ugentlige nyhedsbrev spækket med fede koncerter og musikkultur